• 2017

  2017 MK

  Ребрендирање на Plastsistem компанија која стане TeraSteel. Новото име подобро ја претставува индустријата, идните правци на развој и за членство во Teraplast група.

  TeraSteel ДОО – Teraplast Група стекнува погон Interlemind  за сендвич панели во Србија и отвори TeraSteel Србија. Ова е првата романска производна единица инаугурирана во странство по 1990 година. TeraSteel подобрува покриеност на продажбата во поранешна Југославија.

 • 2013

  2013 MK

  TeraSteel започне со производство на поцинкуван структура, по инвестиција од 2,5 милиони евра, 50% финансирани од европските фондови преку Секторскиот Оперативната програма “Зголемување на економска конкурентност”. Со оваа инвестиција, TeraSteel нуди комплетно решение за изградба на објекти.

 • 2010

  2010 MK

  Се заврши модернизацијата на линијата PU.MA, по инвестиции од 1,5 мил. Евра. Технолошка модернизација ќе генерира зголемување на продуктивноста и ќе и овозможи на компанијата да го прошири своето портфолио на производи.

 • 2008 - 2009

  2008 – 2009 MK

  TeraSteel инвестира 1 милион евра за развој на капацитети.

 • 1995-2006

  1995 – 2006 MK

  Во овој период, активност на TeraSteel вклучува производство на инјектирана PVC дограма, но и продажба на производи од комплементарниот портфолио  на TERAPLAST. Таа, исто така, развива дистрибутивната мрежа со отворање трговски центри во Констанца, Иаши, Галаци и Орадеа.

 • 1994

  1994 MK

  Основана е Plastsistem, сегашната TeraSteel, со акционерите TERAPLAST со 17,9% од основната главнина, и неколку други лица.

2017201320102008 - 20091995-20061994