Група TeraPlast е најголемиот производител на градежни материјали со романскиот капитал. Својата мисија, да обезбеди ефективни решенија за луѓето и животната средина преку високо квалитетни производи и услуги, ја стави групата секогаш во служба на клиенти и партнери, посветувајќи се истовремено на постојан развој.

Групата вклучува: Teraplast, TeraPlastUngaria, TeraSteel, TeraSteel Србија TeraGlass и Wetterbest.

Со традиција од повеќе 120 години, TeraPlast Group отсекогаш била фокусирана на развој, иновација и одржливост. Досега групата нуди комплетни решенија во градежништвото, преку шест деловни линии: инсталации и објекти, дограмски профили, ПВЦ гранули, сендвич панели, прозорци и врати и метални покриви. TeraSteel Србија, отворен во 2017 година, е првиот производствен капацитет кои се отвори со романскиот приватен капитал во странство по 1990 година. Почнувајќи од јули 2008 година, TeraPlast SA се наоѓа на Букурешката берза под симболот TRP.

Во последните 10 години, Teraplast група инвестирано повеќе 100 милиони евра и, по развојот на извоз, нејзините производи се присутни во повеќе од 20 европски земји.