Термоизолацијски панели за покривот IsoAc 3

Термоизолацијски панели за покривот IsoAc 3

Термоизолацијски панели за покривот, IsoAc 3, со полиуретанска пена и огнеотпорна полиуретанска пена PUR и PIR

IsoAc 3 панелот за покрив со 3 ребра за затегање. Може да се користи за сите градежни апликации каде наклонот на кровот е повеќе од 7%. Панелот IsoAc 3 има три ребра наредени на широчина од 1 m, со што ги исполнува барањата на нормален отпор, топлинска изолација и естетика, и е практично и економско решение.

 1. Претходно фарбан галванизиран лим во согласност со EN 10143, EN 10346 и EN 10169 во актуелна редакција. Микропроцесирање: СТАНДАРД.
 2. Јадро: полиуретанска пена PUR или PIR (не е штетна или отровна).
 3. Запечатување: обезбедува добра термичка изолација и запечатување на зглобот.
 4. Самозатварувачка завртка со диск и EPDM заптивка.
 5. Метална капа со заптивка.

Термоизолацијски панели за кров IsoAc 3 можаат да се користат за да се направи надворешното затворување за многу различни работи, како што се:

 • индустриски хали;
 • трговски центри;
 • депозити;
 • организација на градилишта (преконфигурирани модули);
 • Простории за ладење во прехранбената индустрија;
 • Социокултурни конструкции (училишта, кантини, спортски сали, итн.).
 •  
 •  

Расположиви дебелини:

 • Должина: 2000-13500mm;
  • прифатливо отстапување:
   • за должина помала од 3 m: ± 5 mm;
   • за должини поголема од 3 m: ± 10 mm.
 •  ширина: 1000 мм;
  • Прифаатливо отстапување ± 2 mm.

Главни карактеристики на панелите IsoAc 3

 • имаат мала сопствена тежина, помеѓу 9-14 kg / m²;
 • имаат намален коефициент на термички трансфер во споредба со други градежни материјали;
 • имаат непропустливост на воздух и влага поради високиот процент на затворени ќелии от полиуретански пени.

Аксесуари:

Производите се испорачуваат заедно со сите потребни компоненти за инсталација:

 • метални аксесуари (лимарски елементи) - се доставуваат во иста боја како панели.
 • елементи за фиксирање.

Пакување

IsoAc 3 сендвич панели се спакувани по големини и бои, директно от производна линија,  заштитени со ПЕ растеглив материјал за замотување, со цел да се избегне нарушување на претходно обоени страни. Бројот на панели во секој пакет зависи од дебелина и должина на панелите.

Забелешка: изолациони панели IsoAc до 15000 мм или пократки од 2000 мм можаат да се изведуваат само со претходна консултација со техничкиот оддел.

Прифатливи вчитувања:

D
(mm)

Тежина
[kg]/m2

U
[W/m2K]

  

Вредности на пресметка, вчитување со снег [kN/m2]

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

U1

U2

Дозволено растојување помеѓу потпирањата [m]

30

8.40

0.68

0.65

2.46

1.62

1.28

1.09

1.02

0.91

0.84

2.46

1.62

1.28

1.09

1.02

0.91

0.84

40

8.79

0.52

0.50

2.93

1.83

1.39

1.16

1.08

0.96

0.87

2.93

1.83

1.39

1.16

1.08

0.96

0.87

50

9.18

0.43

0.41

3.60

2.18

1.59

1.29

1.19

1.04

0.93

3.19

2.16

1.59

1.29

1.19

1.04

0.93

60

9.57

0.36

0.35

4.08

2.45

1.72

1.36

1.24

1.07

0.95

3.34

2.23

1.72

1.36

1.24

1.07

0.95

80

10.28

0.27

0.26

5.19

3.23

2.23

1.66

1.47

1.22

1.06

3.63

2.38

1.87

1.58

1.47

1.22

1.06

100

11.04

0.22

0.21

5.97

3.82

2.62

1.88

1.64

1.32

1.13

3.78

2.47

1.93

1.63

1.52

1.32

1.13

120

11.80

0.18

0.18

6.53

4.26

3.00

2.15

1.85

1.44

1.20

3.80

2.53

1.98

1.67

1.56

1.39

1.20

U * - коефициент на термички трансфер.

U1 - коефициент на термички трансфер земајќи ја предвид геометријата на профилот на панелот и термичкото влијание на зглобот.

U2 - коефициент на термички пренос земајќи ја предвид геометријата на профилот на панелот. * Пресметано според EN 14509: 2013, метод (A.10).

Стандардна должина на панел е помеѓу 2 и 13,5 м. Панели до максимум од 15 метри или пократко од 2 m може да се изготвуваат само со претходна консултација со техничкиот оддел.

Ако должината на покривот е поголема од должинат на панелите во понуда,покривот може да се направи од два крај до крај споени панели, со преклопување на надворешниот лист на панел от врвот на растојание од 150-250 мм во зависност од наклонот на покривот. Димензии на преклопувањња во зависнот од наклонот на покривот:

- за наклон P> 15% - преклопување минимум 150 mm

- за наклон P≤15% - преклопување минимум 250 mm

Сечењето на панели (сечење на долната плоча и пенено јадро) на потребното растојание може да се направи директно во фабриката. Отстранувањето на плочата и јадрото от пена на површината што се преклопува се изведува на локацијата. За да се постигне сечењето, минималната должина на панелите треба да биде 5 m.

Димензионални толеранции според EN 14509 - 2013:

ДОЛЖИНА <= 3000 mm

± 5 mm

ДОЛЖИНА > 3000 mm

± 10 mm

Отстапување от перпендикуларност

6 mm

КОРИСНА ШИРИНА

± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) <= 100 mm

± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 mm

± 2 %

Термоизолацијски панели за покривот IsoAc 5

Термоизолацијски панели за покривот IsoAc 5

Изолацијски панели за покривот, IsoAc 5, од чиста полиуретанска пена и огнеотпорна пена PIR.

IsoAc 5 е панел за покрив со 5 ребра за затегување, за изградба со високи барања на отпор, каде наклонот на кровот е поголема од 7%.

 1. Претходно фарбан галванизиран лим во согласност со EN 10143, EN 10346 и EN 10169 во актуелна редакција. Микропроцесирање: СТАНДАРД.
 2. Јадро: полиуретанска пена PUR или PIR (не е штетна или отровна).
 3. Запечатување: обезбедува добра термичка изолација и запечатување на зглобот.
 4. Самозатварувачка завртка со диск и EPDM заптивка.
 5. Метална капа со заптивка.

IsoAc 5 изолациски покривни панели 5 можат да се користат за да се направи надворешни затворања за различни работи, како што се:

 • индустриски сали;
 • трговски центри;
 • складишта;
 • Организација на радилишта (преконфигурирани модули);
 • простории за ладење во прехранбената индустрија;
 • Социокултурни конструкции (училишта, кантини, спортски сали, итн.).

Достапни големини:

 • должина: 2000-13500 мм;
  • • прифатливо отстапување:
   • за должина помала од 3 m: ± 5 mm;
   • за должини повеќе од 3 m: ± 10 mm.
 • ширина: 1000 мм;
  • толеранција од ± 2 mm.

Главни карактеристики на панелите IsoAc 5

 • имаат мала тежина помеѓу 9-14 kg / m²;
 • имаат намален коефициент на термички трансфер во споредба со други градежни материјали;
 • непропустливост на воздух и влага поради високиот процент на затворени полиуретански пени.

Додатоци

Производите се испорачуваат со сите потребни компоненти за инсталација:

 • Метални додатоци (лимарство) - се испорачуваат во исти бои како и панелите.
 • Поставување елементи.

Пакување

5 IsoAc сендвич панели се спакувани по големини и бои директно на производна линија, ПЕ растеглив материјал за замотување, со цел да се избегне нарушување на претходно обоени страни.

Забелешка: изолациони панели IsoAc 5 до 15.000 mm или пократки од 2000 mm можат да се произведуваат само по претходна консултација со техничкиот оддел.

Прифатливи вчитувања:

D
(mm)

Тежина
[kg]/m2

U
[W/m2K]

  

Вредности на пресметка, вчитување со снег [kN/m2]

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

U1

U2

 Дозволено растојување помеѓу потпирувања [m]

30

8.85

0.68

0.65

3.26

2.18

1.72

1.45

1.36

1.21

1.11

3.26

2.18

1.72

1.45

1.36

1.21

1.11

40

9.24

0.52

0.50

3.71

2.42

1.85

1.54

1.43

1.27

1.15

3.71

2.42

1.85

1.54

1.43

1.27

1.15

50

9.63

0.43

0.41

4.26

2.73

2.04

1.66

1.53

1.34

1.20

4.26

2.73

2.04

1.66

1.53

1.34

1.20

60

10.02

0.36

0.35

4.68

3.07

2.26

1.81

1.65

1.43

1.27

4.59

3.07

2.26

1.81

1.65

1.43

1.27

80

10.72

0.27

0.26

5.51

3.84

2.81

2.18

1.96

1.64

1.43

4.99

3.29

2.57

2.17

1.96

1.64

1.43

100

11.47

0.22

0.21

6.27

4.52

3.33

2.56

2.28

1.87

1.59

5.28

3.46

2.68

2.25

2.09

1.86

1.59

120

12.23

0.18

0.18

6.81

5.04

3.76

2.90

2.58

2.08

1.73

5.28

3.51

2.74

2.29

2.13

1.89

1.71

U * - коефициент на термички трансфер.

U1 - коефициент на термички трансфер земајќи ја предвид геометријата на профилот на панелот и термичкото влијание на зглобот.

U2 - коефициент на термички пренос земајќи ја предвид геометријата на профилот на панелот. * Пресметано според EN 14509: 2013, метод (A.10).

Стандардна должина на панел е помеѓу 2 и 13,5 м. Панели до максимум од 15 метри или пократко од 2 m може да се изготвуваат само со претходна консултација со техничкиот оддел.

Ако должината на покривот е поголема од должинат на панелите во понуда,покривот може да се направи од два крај до крај споени панели, со преклопување на надворешниот лист на панел от врвот на растојание од 150-250 мм во зависност од наклонот на покривот. Димензии на преклопувањња во зависнот од наклонот на покривот:

- за наклон P> 15% - преклопување минимум 150 mm

- за наклон P≤15% - преклопување минимум 250 mm

Сечењето на панели (сечење на долната плоча и пенено јадро) на потребното растојание може да се направи директно во фабриката. Отстранувањето на плочата и јадрото от пена на површината што се преклопува се изведува на локацијата. За да се постигне сечењето, минималната должина на панелите треба да биде 5 m.

Димензионални толеранции според EN 14509 - 2013:

ДОЛЖИНА <= 3000 mm

± 5 mm

ДОЛЖИНА > 3000 mm

± 10 mm

Отстапување от перпендикуларност

6 mm

КОРИСНА ШИРИНА

± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) <= 100 mm

± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 mm

± 2 %