Производствени xали

КАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Должина: 20 метри;
 • Ширина: 10 метри
 • Висина на стреата: 4 метри;
 • Дорати: 5 метри
 • оптоварување со снег: 200kg / квадратни М.
СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ:
 • ДДЕ проект
 • Посинкана метална структура
 • Затворувања од полиуретански панели 40 милиметри - СТАНДАРДНИ бои
 • бела ПВЦ столарија со 4 комори
 • Делна врата за пристап
 • Транспорт

НЕ ВКЛУЧЕНО: Добивање градежни дозволи / Вградени делови / Основи и работи на подови / Систем за одводнување / Инсталации од секаков вид / Структурни собранија и панели; на барање може да се обезбеди за засебна цена / преземањето

Сервисни xали

КАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Должина: 25 метри
 • Ширина: 12 метри
 • Висина на стреата: 4 метри;
 • Дорати: 5 метри
 • Оптоварување со снег: 200kg / квадратни М.
СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ:
 • ДДЕ проект
 • Поцинкана метална структура
 • Затворувања –панели полиуретнаски пени 40 милиметри - СТАНДАРДНИ бои
 • бела ПВЦ столарија со 4 комори
 • Секциски пристапни врати
 • Транспорт

НЕ ВКЛУЧЕНО: Добивање градежни дозволи / Вградени делови / Основи и работи на подови / Систем за одводнување / Инсталации од секаков вид / Структурна монтажа и панели; на барање може да се обезбеди платно / преземањето

Headquarters halls + warehouse

КАРАКТЕРИСТИКИ:
 • Должина: 25 метри
 • Ширина: 14 метри
 • Висина на стреата: 4,8 метри
 • Дорати: 5 метри
 • оптоварување со снег: 150 кг / м2
 • Кат на првиот дорат (14 х 5 м)
СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ:
 • ДДЕ Проект
 • Поцинкана метална структура
 • Затворете панели од полиуретанска пена 40 милиметри - СТАНДАРДНИ бои
 • бела ПВЦ столарија со 4 комори
 • Делна врата за пристап
 • Транспорт

НЕ ВКЛУЧЕНО: Добивање градежни дозвол / Вградени делови / Основи и работи на подови / Систем за одводнување / Инсталации од секаков вид / Структурна монтажа и панели; на барање може да се обезбеди за засебна цена / преземањето