Што е тоа Lead by TeraSteel?

Иновативно решение за метални згради, кое достигнува ново ниво на резултати во издржливост, топлинска изолација и отпорност на пожар. Lead by TeraSteel придонесува за намалување на јаглеродно стапалото, давајќи им на архитектите поголема слобода на пројектирање, а на корисниците на згради оптимизирани трошоци.

Lead by TeraSteel CO2

Намалување на јаглеродно стапало

Повисока енергетска ефикасност

Повисока енергетска ефикасност

Оптимизација на трошоците

Повторна употреба на материјали

Повторна употреба на материјали

Поголема енергетска ефикасност

Новата технологија за изолација V PLUS PERFORM™ е решение од полиуретан кое овозможува производство на панели за топлинска изолација од новата генерација. Како резултат на тоа, коефициентот на пренос на топлина е со 20% подобар.

Енергетската ефикасност е дополнително зајакната со развој на систем на бетонска плоча што спречува губење на топлина со замена на чакалот слој за кршење на капиларитет и на експандиран полистирен со експанзирана стаклена пена (Geocell) добиена од рециклирано стакло.

Зголемена отпорност во однос на надворешни фактори

Профилите што се користат за метални хали Lead имаат магнезиум-алуминиум-цинк заштита, која нуди невидена отпорност на корозија, дури и во нај-неповолни опкружувања. Lead панели за топлинска изолација се изработени со заштитни челични листови со GreenCoat (SSAB) заштита - многу отпорни на корозија, УВ зрачење, како и на гребнатини.

Оптимизација на трошоците

Супериорната енергетска ефикасност на материјалите и на користените иновативни детали овозможуваат поголема затегнатост и заштеда до 20% од потрошувачката на енергија, споредено со просекот на пазарот.

Исто така, лесното преместување на металната сала и можноста за повторна употреба на конструктивните елементи при преместување помага во оптимизирање на трошоците.

Што понудува Leda by TeraSteel?

Нашето решение се заснова на извонредната ефикасност на преносот на топлина, намалувањето на трошоците за одржување, зголемената заштита од пожари, отпорот и издржливост на готови металните сали. Пројектирана , произведена и склопен од TeraSteel, сала Lead е уникатно решение за романскиот градежен пазар, успевајќи да им донесува вистински придобивки на архитектите, на корисниците и на околината.

Супериорна реакција на пожар

Технологија V Plus Perform со циклопентан нуди супериорна отпорност и реакција на пожар:

  • Супериорна реакција на пожар;
  • Евроклас B-S1, d0;
  • Отпорност на пожар: 30 мин.

Преместување и повторна употреба

Новата технологија од TeraSteel нуди можност за подобрување на процес на структурно пројектирање и на повторно користење на градежните елементи при преместување.

Намалување на јаглеродно стапало

Со аплицирање на заштита од легура од магнезиум-алуминиум-цинк се обезбедува намалување на истекување на цинк во почвите. Исто така, конструктивните елементи можат повторно да се користат во случај на преместување. Освен тоа, Lead салите користат префабрикувани темели, со ниски цени и возможност на поновно употребување, а GreenCoat® заштита има технолошко покривање засновано на био-технологија (BT - био-технологија).

Технологијата на изолација на панели на V PLUS PERFORM od фирмата Dow помага во создавање на згради подготвени за иднината, ставајќи одржливост, енергетска ефикасност и луѓе во центарот на дизајнот.

TeraSteel face parte din Grupul TeraPlast, cel mai mare producător de materiale de construcții

Proiectele TeraSteel: Hale la Cheie pentru Aplicații Industriale

Proiectele TeraSteel: Hale la Cheie pentru Aplicații Comerciale

Configurează prețul pentru hala ta

Зошто TeraSteel?

Ние нудиме повеќе од додадена вредност. Ние нудиме документација за пројектирање, производство и компоненти на челични конструкции од областа на индустриските, трговските, земјоделските или зоотехничките сали, како и за широк спектар на челични згради.